TIÊU CHUẨN IDA

PDF.InEmail

Tiêu chuẩn ISO

IDA  xác  định chất lượng sản phẩm, dịch vụ là uy tín, là hiệu quả, là nền tảng của sự phát triển.
IDA coi trọng yếu tố con người, do vậy luôn luôn quan tâm đến công tác đào tạo, cập nhật kiến thức cho toàn thể Cán bộ, Công nhân viên, tạo ra môi trường làm việc thuận lợi với cơ sợ hạ tầng tiên tiến nhằm phát huy tối đa năng lực của mọi thành viên.
untitled

IDA cam kết xây dựng, thực hiện, duy trì và không ngừng cải tiến hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2008. Đồng thời tạo ra những sản phẩm dịch vụ tốt nhất đáp ứng yêu cầu của khách hàng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét